Launching the competition for a scholarship

(EN) The Center for Israeli Studies "Theodor Herzl" of the National School of Political and Administrative Studies (SNSPA) organizes between September 18-28, 2020 the selection of applications for receiving a complete scholarship for 3 semesters at Haifa University in Israel.

The scholarship program is part of a partnership between the Center for Israeli Studies "Theodor Herzl" - SNSPA and the Israel Institute in Washington D.C. and will cover the tuition and accommodation fees of the winner of the scholarship. The payment of accommodation fees depends on any changes caused in the context of the health crisis caused by the Coronavirus-COVID 19 pandemic.

Calendar:

18 - 22 September 2020 - Submission of applications;
22-24 September 2020 – Selection of files;

September 24, 2020 – Announcement of the results of the evaluation of the files;

September 28, 2020 – Interview with the examination committee;

The candidates admitted to the interview of September 28, 2020 are: Elena Muzzo, Andreea Barbalata, Andreea- Cristina Stanca, Daniel Soimaru.

Recommended bibliography:

"Zionism and History" – Shmuel Almog, Hasefer Publishing House, 2008;
"A History of Modern Israel" – Colin Shindler, Cambridge University Press, 2nd edition, 2013;
"Theodor Herzl and the establishment of the Jewish state" – Shlomo Avineri, Hasefer publishing house, 2018;

His registration file will be sent to this e-mail address csis@snspa.ro and will include:

CV (maximum two pages);
Motivation letter;
Copy of the bachelor's degree;

Conditions for registration:

Bachelor's degree graduated in the last 5 years (after September 28, 2015) in the field of social sciences;
Proven interest in the Middle East area (participation in events related to the topic, published articles, etc.);
Very good knowledge of English (although it is not mandatory, the inclusion of a certificate of proof can be an advantage).

 

(RO)

Centrul de Studii Israeliene “Theodor Herzl” din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) organizează în perioada 18-28 septembrie 2020 selecția candidaturilor pentru primirea unei burse complete de studii pentru 3 semestre la Universitatea Haifa din Israel. 

Programul de acordare a burselor este parte a unui parteneriat între Centrul de Studii Israeliene “Theodor Herzl” - SNSPA și Israel Institute din Washington D.C. și va acoperi taxele de școlarizare și de cazare ale câștigătorului bursei. Plata taxelor de cazare depind de eventualele schimbări cauzate în contextul crizei sanitare provocate de pandemia Coronavirus-COVID 19. 

Calendarul concursului:

18 - 22 septembrie 2020 - Depunerea candidaturilor;
22-24 septembrie 2020 – Selecția dosarelor;

24 septembrie 2020 – Anunțarea rezultatelor evaluării dosarelor;

28 septembrie 2020 – Interviul cu comisia de examinare;

Candidatii admisi la interviul din 28 septembrie 2020 sunt: Elena Muzzo, Andreea Barbalata, Andreea- Cristina Stanca, Daniel Soimaru.

 

Bibliografie recomandată:

“Sionism și istorie” – Shmuel Almog, editura Hasefer, 2008;
„A History of Modern Israel” – Colin Shindler, Cambridge University Press, 2nd edition, 2013;
„Theodor Herzl și înființarea statului evreu” – Shlomo Avineri, editura Hasefer, 2018;

Dosarul de înscriere sa va trimite la adresa de e-mail csis@snspa.ro și va include:

CV (maxim două pagini);
Scrisoare de motivație;
Copie după diploma de licență;

Condiții de înscriere:

Studii de licență absolvite în ultimii 5 ani (după 28 septembrie 2015) în domeniul științelor sociale;
Interes dovedit pentru zona Orientului Mijlociu (participări la evenimente legate de subiect, articole publicate etc.);
Foarte bună cunoaștere a limbii engleze (deși nu este obligatoriu, includerea unui certificat doveditor poate constitui un avantaj).

Romanian
Poster: